Commissies van Toezicht

De wet richt bij elk van de 35 gevangenissen van het land een Commissie van toezicht (CvT) op die een onafhankelijk toezicht houdt op de gevangenis, op de bejegening van gedetineerde personen en op het respect van hun rechten.

Vanaf 1 september 2019 oefenen de nieuwe Commissies van Toezicht (CvT’s), benoemd door de Raad op 23 augustus 2019, hun opdrachten uit bij elk van de penitentiaire inrichtingen. Daarmee staan zij niet langer onder de voogdij van de Minister van Justitie. Klik hier voor de lijst met de benoemde leden en (tijdelijke) secretarissen.

Opdrachten

De Commissie van toezicht voert volgende opdrachten uit:

 • onafhankelijk toezicht uitoefenen op de gevangenis waarvoor ze bevoegd is, op de bejegening van de gedetineerde personen en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
 • advies en inlichtingen verstrekken aan de CTRG m.b.t. het welzijn van de gedetineerde personen en hieromtrent voorstellen doen;
 • bemiddelen tussen de gedetineerde personen en de gevangenisdirectie indien nodig om een concreet probleem op te lossen;
 • een jaarverslag opstellen.

Meer bepaald voeren de leden van de CvT hun opdrachten uit door het vervullen van volgende taken:

 • de gevangenis bezoeken (minstens éénmaal per week);
 • de documenten en registers van de gevangenis raadplegen;
 • gesprekken voeren met gedetineerde personen, het gevangenispersoneel, de gevangenisdirectie, alsook met enig ander persoon die informatie kan verstrekken over de werking van de gevangenis en de bejegening van gedetineerde personen;
 • bemiddelen tussen gedetineerde personen en de gevangenisdirectie indien dit nodig is om een concreet probleem op te lossen;
 • deelname aan de maandelijkse vergadering van de Commissie van toezicht;
 • bezoekverslagen en een jaarverslag opstellen;
 • adviezen en voorstellen formuleren t.a.v. de CTRG om de bejegening van de gedetineerde personen te verbeteren;
 • vanaf 1 april 2020, het behandelen van klachten van gedetineerde personen tegen beslissingen van de gevangenisdirectie.

Samenstelling

Een Commissie van toezicht bestaat uit 6 tot 18 leden, waaronder minstens 2 juristen en 1 arts. De commissieleden worden in de uitoefening van hun missie bijgestaan door een secretariaat.

Vandaag zijn er 31 Commissies actief in de 35 gevangenissen van het land.

Een commissielid treedt onbezoldigd op maar heeft wel recht op een presentiegeld en in bepaalde gevallen op een vergoeding voor verplaatsingskosten.

Een CvT verenigt geëngageerde burgers afkomstig uit diverse geledingen van de samenleving, met verschillende expertises en ervaringen, die een deel van hun vrije tijd willen besteden aan de opdracht van toezicht op de gevangenissen met het oog op de verbetering van de bejegening van gedetineerde personen en hun detentieomstandigheden.

Twee Commissies zijn gesplitst om de leden toe te laten een meer efficiënt toezicht uit te oefenen in de betrokken inrichtingen. Vanaf 1 september 2019 is er een Commissie van Toezicht voor de penitentiaire inrichting van Leuven Centraal en een andere voor die van Leuven Hulpgevangenis. Er is ook een Commissie van Toezicht voor de penitentiaire inrichting van Brugge en een andere voor die van Ruiselede.

De CTRG richt in België nieuwe Commissies op bij de gevangenissen in:


 • Antwerpen
 • Beveren
 • Brugge
 • Dendermonde
 • Gent
 • Hasselt
 • Ieper
 • Leuven Centraal
 • Leuven Hulpgevangenis
 • Mechelen
 • Merksplas
 • Oudenaarde
 • Ruiselede
 • Tongeren
 • Turnhout
 • Wortel + Hoogstraten

 • Vorst + Berkendael
 • Sint-Gillis

 • Andenne
 • Aarlen
 • Dinant
 • Hoei + Marneffe
 • Itter
 • Jamioulx
 • Lantin
 • Leuze-en-Hainaut
 • Marche-en-Famenne
 • Bergen
 • Namen
 • Nijvel
 • Paivfe (Afdeling Bescherming Maatschappij)
 • Sint-Hubert
 • Doornik